Gedragscriteria competentie Schriftelijke Communicatie

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Schriftelijke Communicatie

  • Gebruikt correct taalgebruik (spelling, grammatica en/of stijl) in brieven, notities, mailberichten, et cetera. 
  • Schrijft teksten met een duidelijke opbouw (bijvoorbeeld; inleiding uitwerking en conclusie): formuleert helder, beknopt en relevant.
  • Gebruikt in teksten korte en duidelijke zinnen, heeft weinig woorden nodig om iets duidelijk te maken.
  • Gebruikt woorden die te begrijpen zijn voor de lezer. Legt afkortingen en vaktermen uit in een tekst.
  • Gebruikt in een tekst voorbeelden, metaforen en figuren om iets te verduidelijken.
  • Gebruikt in een tekst leestekens, zoals komma’s, opsommingstek en kopjes, om de leesbaarheid te vergroten.
  • Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur. 
  • Legt ingewikkelde zaken goed uit, desnoods op verschillende manieren of geeft voorbeelden ter verduidelijking.
  • Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet. 
  • Schrijft een beknopt, helder en relevant gespreksverslag.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Schrijftelijke Communicatie
Coachen op Schriftelijke Communicatie

printen