bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Schriftelijke Communicatie

Competentielijst - Schriftelijke Communicatie

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Schriftelijke Communicatie

  • Schrijft u regelmatig stukken voor anderen? Wat voor documenten heeft u geschreven, voor welk lezerspubliek? Welke reactie krijgt u daarop? Kunt u een voorbeeld geven van een erg positieve en een erg negatieve reactie?
  • Wat is het moeilijkste rapport geweest dat u ooit heeft moeten schrijven? Wat vond u daarbij zo moeilijk? Wat waren de reacties van lezers?
  • Wordt u door anderen wel eens attent gemaakt op spelfouten of slechtlopende zinsconstructies? Kunt u een voorbeeld geven?
  • Welke ervaring heeft u met notuleren? Krijgt u wel eens reacties op uw verslagen?
  • Vragen anderen wel eens aan u of u door hen geschreven teksten wilt beoordelen op taalfouten en schrijfstijl. Kunt u recente voorbeelden noemen?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin een door u geschreven tekst onjuist werd begrepen? Hoe kwam dit?
  • Welke afkortingen en vaktermen gebruikt u graag in uw teksten? Hoe weet u dat uw lezers deze termen en afkortingen begrijpen?

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Schrijftelijke Communicatie
Coachen op Schriftelijke Communicatie

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op