bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Durf

Competentielijst - Durf

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

durf

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Durf

 • Kiest voor een aanpak waarmee nog geen ervaring is opgedaan, durft te kiezen voor het onbekende.
 • Kiest liever een veelbelovend plan met enig risico dan een middelmatig plan dat zekerheid biedt.
 • Is zonodig bereid actie te ondernemen of een koers te plannen, ook als belangrijke informatie over toekomstige ontwikkelingen ontbreekt.
 • Steekt zijn nek uit ook als dit nadelige gevolgen kan hebben
 • Gaat risico's aan om een bepaald herkenbaar voordeel te behalen, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie in de organisatie.
 • Laat zich niet leiden door angst voor mogelijke nadelige gevolgen.
 • Pakt lastige situaties aan, loopt er niet om heen.
 • Doet voorstellen en voert acties uit die een meer dan gemiddelde kans op mislukken inhouden.
 • Oordeelt (durft te oordelen) en beslist, terwijl nog niet alle relevante informatie beschikbaar is (en de beslissing niet kan worden uitgesteld).
 • Neemt acties, die niet in lijn liggen met de procedures van de organisatie, zonder consultatie met anderen (wanneer de actie moet worden genomen en er geen tijd is voor consultatie).
 • Neemt beslissingen met een groot effect op de organisatie zonder dat duidelijk aangegeven kan worden wat alle effecten zullen zijn.
 • Neemt (grote) investeringsbeslissingen waarbij de uitkomst niet helemaal zeker is.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Durf
Coachen op Durf

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op