bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Durf

Competentielijst - Durf

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

durf

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Durf

  • Noemt u een recent besluit dat u hebt genomen. Op grond van welke informatie hebt u dit besluit genomen?
  • Bent u door een besluit of initiatief wel eens in een lastige situatie terecht gekomen. Zo ja, welk besluit of actie was dit? Hoe hebt u dit aangepakt?
  • Is er wel eens een plan mislukt? Waardoor kwam dit en hoe heeft u gehandeld?
  • Kunt u situatie benoemen waarin u meer of minder 'riskante' beslissingen - zakelijk of privé - heeft genomen, die naderhand positief zijn uitgepakt? En negatief?
  • Geeft u in een vergadering wel eens als eerste uw mening over een 'hot item'? Ook als u geen enkele zekerheid hebt over de reacties van anderen? Geeft u eens een voorbeeld.
  • Hebt u wel eens een beslissing moeten nemen, waarbij u niet alle ter zake doende gegevens tot uw beschikking had? Beschrijf deze situatie eens.
  • Kunt u situaties uit uw werk weergeven waarbij totaal geen risico's meespelen?
  • Houdt u van werksituaties met een bepaald gok element? Zo ja, geef een situatie weer waarin zich dat daadwerkelijk heeft voorgedaan.
  • Heeft zich in uw werk onlangs een beslissing voorgedaan die meer risico's met zich meebracht dan gebruikelijk is? Beschrijft u deze situatie eens.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Durf
Coachen op Durf

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op