bellen
Contact

Competentieniveaus Durf

Competentielijst - Durf

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Durf

durf

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Durf

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Beslist of spreekt een standpunt uit wanneer anderen daarom vragen.
 • Beslist tijdig, maar niet te snel.
 • Koppelt meteen acties aan gemaakte keuzes.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Beslist zelfstandig of spreekt zelfstandig een standpunt uit.
 • Neemt zelfstandig een standpunt in en spreekt dit uit.
 • Neemt een besluit indien hij over voldoende informatie beschikt.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Neemt beslissingen binnen de vastgestelde beslissingsruimte.
 • Neemt beslissingen in situaties waarin enige weerstand kan optreden.
 • Neemt besluiten die impact hebben op het eigen vakgebied / team.

Niveau 4: Expert/Management

 • Neemt bij het nemen van besluiten ingecalculeerde risico's (er is een zeker risico en dit kan bepaald worden).
 • Neemt, zo nodig, impopulaire beslissingen, waar weerstand of verzet op verwacht kan worden.
 • Neemt besluiten die impact hebben op het eigen organisatieonderdeel.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Neemt beslissingen in situaties waarin risico's niet eenduidig in te schatten zijn.
 • Neemt beslissingen bij sterk conflicterende belangen.
 • Neemt beslissingen die impact hebben op de totale organisatie.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Durf
Coachen op Durf

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op