Coachingstips Durf

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Coachen op competentie Durf

Coachen op competenties algemeen:

Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol resultaat te komen, op persoonlijk en bedrijfsniveau. In veel organisaties wordt daarom een fikse investering gedaan in het meten van competenties om duidelijk te krijgen waar medewerkers staan ten opzichte van het competentieprofiel.
We weten inmiddels ook dat competentiegedrag niet éénduidig is, en is opgebouwd uit verschillende niveaus. Kennis en vaardigheden, overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen (logische niveaus van Bateson). Daarnaast weten we ook dat niet elke competentie even goed ontwikkelbaar is.
Bij het effectief coachen op competenties is het essentieel om vast te stellen op welk niveau de ontwikkeling gewenst is en te bepalen in welke mate de competentie ontwikkelbaar is. Als dat helder is komt het op het vakmanschap van de coach aan om de juiste methodieken toe te passen en uiteindelijk voor de coachee op nieuw gedrag toe te passen in de praktijk.

Tips en randvoorwaarde voor het coachen op competenties:

 • Creëren een omgeving waarin de medewerkers zelf verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling.
 • Stel de ontwikkelbaarheid van de specifieke competentie vast.
 • Zoom in op het specifieke gedragscriteria van de competentie.
 • Bepaal heldere en realistische verwachtingen en doelen.
 • Zoom uit naar overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen.
 • Ondersteun en begeleid de coachee om zelfstandig problemen op te lossen.
 • Stimuleren de coachee om zichzelf uit te dagen in de praktijk en te gaan DOEN!
 • Borg het nieuwe gedrag.

Coachingtips: Durf

 • Zoek actief naar ideeën die mogelijkheden en kansen kunnen bieden.
 • Neem een rol op je die je nog niet eerdere gedaan hebt.
 • Neem beslissingen zelfstandig, zonder ruggespraak of toestemming.
 • Werk samen met ondernemende collega's. Wat zou hij van hen kunnen overnemen?
 • Vraag jezelf af waarom het goed is om soms veel en soms weinig risico te lopen?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Durf
Coachen op Durf

printen