bellen
Contact
Resultaatgerichtheid Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Resultaatgerichtheidresultaat

Competentiegebied: Motivatie
Motivatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de persoonlijke instelling en motivatie van individuen.

Definitie
Het zich richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten, en niet opgeven totdat deze doelen bereikt zijn.

Samenhang
Resultaatgerichtheid is deels een verbijzondering van de competentie inzet. De inzet is in dit geval gericht op het behalen van resultaat en de gedrevenheid om zaken voor elkaar te krijgen. Daarnaast is er een relatie met de competentie organiseren van het eigen werk: gericht activiteiten ontplooien om streefcijfers te behalen. Een lage score op inzet kan samengaan met een lage score op resultaatgerichtheid. Resultaatgerichtheid heeft een relatie met de competenties vasthoudendheid en initiatief en met de mate waarin iemand zich kan concentreren en pro-actief kan zijn. Bovendien helpt een goede planning en organisatie om overzicht te houden en systematisch naar een resultaat toe te werken.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Richt zich krachtig op het behalen van eindresultaten en zet zich goed in om deze alsnog te realiseren bij tegenvallende resultaten.
Negatief: Geeft snel op indien resultaten niet in eerste instantie gehaald worden. Richt zich meer op processen en details dan op het uiteindelijke resultaat.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Is erop gericht de dingen steeds beter te doen.
Negatief: Is tevreden met wat hij weet en kan.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Resultaatgerichtheid
Coachen op Resultaatgerichtheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op