bellen
Contact
Zelfontwikkeling Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Zelfontwikkelingzelfontwikkeling

Competentiegebied: Motivatie
Motivatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de persoonlijke instelling en motivatie van individuen.

Definitie
Het hebben van inzicht in het eigen functioneren en openstaan voor feedback, teneinde op basis hiervan acties te ondernemen om eigen gedrag en prestaties te verbeteren.

Samenhang
Zelfontwikkeling hangt samen met de competenties inzet en ambitie.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Vraagt actief om feedback en neemt initiatief om persoonlijke zwaktes te verbeteren en ontwikkelen.
Negatief: Is tevreden met het huidige kennis en ervaringsniveau en heeft geen belangstelling voor het ontwikkelen van kennis of het opdoen van nieuwe ervaring.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Is gedreven om dingen steeds beter te doen.
Negatief: Is tevreden met wat hij weet en kan en zoekt de situaties die daarbij passen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Zelfontwikkeling
Coachen op Zelfontwikkeling

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op