Gedragscriteria competentie Overzichtsvermogen

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Overzichtsvermogen

  • Ziet samenhang en dwarsverbanden tussen afzonderlijke gebeurtenissen binnen het eigen vakgebied / team / organisatieonderdeel / organisatie;
  • Overstijgt de binnen het eigen vakgebied / team / organisatieonderdeel / organisatie spelende acute problemen;
  • Kijkt over de grenzen van het eigen vakgebied / team / organisatieonderdeel / organisatie heen;
  • Het totaalbeeld overheerst, is sterk op de gehele organisatie georiënteerd.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Overzichtsvermogen
Coachen op Overzichtsvermogen

printen