bellen
Contact

Competentieniveaus Taakgericht Leidinggeven

Competentielijst - Taakgericht Leidinggeven

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Taakgericht Leidinggeven

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Taakgericht Leidinggeven

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Instrueert met betrekking tot de uitvoering van (eenvoudige) taken op korte termijn;
 • geeft voldoende informatie door voor een juiste taakuitvoering;
 • Treedt vooral controlerend op.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Is helder in zijn instructies en maakt duidelijk wat van de ander verwacht wordt.
 • Bewaakt de effectiviteit van de werkzaamheden en grijpt in wanneer dat nodig is.
 • bereikt onder normale omstandigheden de gestelde doelen.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Maakt duidelijk wat de doelstelling is voor een bepaalde periode of met betrekking tot een bepaalde taak.
 • Heeft regelmatig overleg over het werk om tijdig knelpunten te signaleren en de voortgang te bewaken.
 • kan zijn aanpak aanpassen aan het niveau of behoeften van de medewerker

Niveau 4: Expert/Management

 • Spreekt verwachtingen uit over het te bereiken resultaat en het functioneren.
 • Volgt de werkzaamheden, maar laat de medewerker zelf verantwoordelijk voor het eigen takenpakket.
 • Verdeelt de werkzaamheden op basis van onderkende vaardigheden en ambities van medewerkers;

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Intervenieert niet in het werk van de medewerker, tenzij dat noodzakelijk is.
 • heeft vertrouwen in de medewerker en geeft hem ruimte voor, c.q. stimuleert, een eigen inbreng
 • laat de medewerker de eer, positioneert zichzelf niet op de voorgrond.

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Taakgericht leidinggeven
Coachen op Taakgericht leidinggeven

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op