bellen
Contact
Ontwikkelen medewerkers Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegebied: Management en Leidinggeven

Alle gedrag op het gebied van sturen, motiveren en ontwikkelen en benutten van menselijk talent in de organisatie. Gedrag dat is gericht op het beïnvloeden van anderen.

Competentie Ontwikkeling medewerkers

Als je als leidinggevende bereid bent om energie te steken in het verder tot ontwikkeling brengen van de kwaliteiten van je mensen, in het verdiepen en verbreden van hun mogelijkheden, als je het belangrijk vindt om hun ruimte te geven hun eigen ideeën uit te werken, om te groeien in hun optreden, om nieuwe ervaringen op te doen en zich verder te ontplooien, als je erop gericht bent om het beste uit je mensen te halen, dan beschik je over de competentie ontwikkelen medewerkers.

Definitie Ontwikkeling medewerkers

Onderkennen van ontwikkelbehoeften van medewerkers. Het bevorderen en (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten.

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Ontwikkelen medewerkers

Het ontwikkelen van medewerkers is goed te ontwikkelen, met name het in kaart brengen van de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Bij het stimuleren en begeleiden van mensen om het beste uit zichzelf naar boven te halen, speelt het feedback geven en steunen van medewerkers een sleutelrol.

Off-the-Job: door middel van groeps- en individuele trainingen: het oefenen van vraagtechnieken.
On-the-Job: door middel van actieve coaching door een mentor

Trainingsadvies: Ontwikkeling medewerkers

Er is een breed aanbod aan trainingen op het gebied van ontwikkelen medewerkers op alle niveaus:

- coachingsvaardigheden;
- teamcoaching;
- bestuurlijke sensitiviteit;
- overzichtsvermogen;
- visie.

Gerelateerde competenties zijn:


Meer over competentiemanagement:

Competentieworkshops en trainingen
EHRM: online talentmanagement

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op