bellen
Contact
Situationeel Leidinggeven Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegebied: Management en Leidinggeven

Alle gedrag op het gebied van sturen, motiveren en ontwikkelen en benutten van menselijk talent in de organisatie. Gedrag dat is gericht op het beïnvloeden van anderen.

Competentie Situationeel Leidinggeven

Om effectief leiding te geven moet je de stijl van leidinggeven afstemmen op de medewerker - een beginner stuur je anders aan dan een ervaren kracht. Ook wanneer je een ervaren kracht een nieuwe taak geeft, kan het voorkomen dat je in het begin extra begeleiding moet geven. Die begeleiding kan bestaan uit instructie, maar ook uit motivatie als de medewerker niet direct de zin van de taak inziet. Met andere woorden: naast de ervaring van de medewerker bepaalt ook de taak hoe je een medewerker aanstuurt.

Definitie Situationeel Leidinggeven

Medewerkers individueel of groepsgewijs zodanig motiveren, stimuleren en waarderen dat ze zich enthousiast en optimaal inzetten voor het werk/het bedrijf, en hierbij aansluiting weten te vinden bij de diversiteit in achtergronden en waardepatronen van medewerkers.

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Situationeel leidinggeven

Situationeel Leidinggeven kan als een afgeleide van de competentie leidinggeven worden beschouwd.
Situationeel leidingggeven is goed te ontwikkelen. Een voorwaarde is een sfeer van open communicatie, waarin het geven en ontvangen van feedback mogelijk is. Competenties als luisteren, sensitiviteit en flexibel gedrag zijn behulpzaam bij het situationeel leidinggeven.

Off-the-Job: door middel van groeps- en individuele trainingen: het oefenen van vraagtechnieken.
On-the-Job: door middel van actieve coaching door een mentor

Trainingsadvies: Situationeel leidinggeven

Er is een breed aanbod aan trainingen op het gebied van leidinggeven:
- training in mentorschap;
- coachingsvaardigheden;
- teamcoaching;
- loopbaancoaching;
- coachend leidinggeven;
-drijfveren en loopbaanankers.

Gerelateerde competenties zijn: taakgericht leidinggeven, groepsgericht leidinggeven, coachend leidinggeven en delegeren.


Meer over competentiemanagement:

Competentieworkshops en trainingen
EHRM: online talentmanagement

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op