bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Taakgericht Leidinggeven

Competentielijst - Taakgericht Leidinggeven

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen:

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Taakgericht Leidinggeven

  • Hebt u ooit meegemaakt dat een medewerker aan wie u leiding gaf, anders dacht over zijn taak dan u? Hoe kwam dat? Wat deed u toen er achter kwam?
  • Heeft een medewerker u ooit te kennen gegeven dat hij er moeite mee had zijn taak te vervullen? Hoe heeft u toen gereageerd?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u iemand een nieuwe taak moest uitleggen? Hoe hebt u dat aangepakt?
  • Wanneer vond u voor het laatst dat een medewerker zijn werk niet goed deed? Wat deed u toen?
  • Beschrijf eens de laatste keer dat u commentaar hebt geleverd op het functioneren van een medewerker? Waarom had u commentaar? Wat was het resultaat?
  • Wanneer hebt u het laatst een medewerker aangesproken op zijn functioneren? Hoe hebt u dit aangepakt? Wat was het resultaat?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een moment dat u iemand werk uit handen hebt genomen? Waarom deed u dit? Hoe hebt u deze interventie aangepakt?
  • Noemt u eens een actuele kwestie waarvoor u de medewerking van een medewerker wilde hebben. Hoe hebt u dit aangepakt?
  • Hebt u wel eens een situatie meegemaakt waarin u een eigen idee geaccepteerd wilde zien door een ander? Hoe hebt u dit aangepakt?

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Taakgericht leidinggeven
Coachen op Taakgericht leidinggeven

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op