bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden Taakgericht Leidinggeven

Competentielijst - Taakgericht Leidinggeven

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Taakgericht Leidinggeven

  • Is helder in zijn instructies en maakt duidelijk wat van de ander verwacht wordt.
  • Maakt duidelijk wat de doelstelling is voor een bepaalde periode of met betrekking tot een bepaalde taak.
  • Geeft instructies over de wijze waarop het gewenste resultaat kan worden bereikt.
  • Spreekt verwachtingen uit over het te bereiken resultaat en het functioneren.
  • Volgt de werkzaamheden, maar laat de medewerker zelf verantwoordelijk voor het eigen takenpakket.
  • Intervenieert niet in het werk van de medewerker, tenzij dat noodzakelijk is.
  • Bewaakt de effectiviteit van de werkzaamheden en grijpt in wanneer dat nodig is.
  • Heeft regelmatig overleg over het werk om tijdig knelpunten te signaleren en de voortgang te bewaken.

 

Meer informatie over gedragsniveau's per competentie: bel of mail ons

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Taakgericht leidinggeven
Coachen op Taakgericht leidinggeven

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op