Gedragscriteria competentie Stressbestendigheid

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Stressbestendigheid

 • Antwoordt rustig op lastige en kritische vragen bijvoorbeeld tijdens een presentatie of in een belangrijke vergadering.
 • Beslist onder tijdsdruk niet overhaast en ondoordacht.
 • Raffelt werk niet af in geval van tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel, maar blijft oog houden voor voortgangscontrole en planning en organiseren.
 • Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep op hem doen.
 • Verliest niet de aandacht voor de inhoud van een gesprek bij weerstand en tegenspel.
 • Blijft bij zijn doelstelling ondanks het feit dat er van alles tegenzit.
 • Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden of op de man wordt gespeeld
 • Gaat op het laatste moment nog na of er fouten zijn gemaakt.
 • Raakt niet van slag wanneer er een stilte valt of verwarring ontstaat.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen fouten.
 • Raakt bij ernstige storing of een fout niet in paniek en blijft normaal functioneren bij snel veranderende of belastende omstandigheden.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Stressbestendigheid
Coachen op Stressbestendigheid

printen