bellen
Contact

Competentieniveaus Stressbestendigheid

Competentielijst - Stressbestendigheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Stressbestendigheid

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Stressbestendigheid

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Blijft rustig bij pieken in de werkdruk.
 • Reageert kalm en rustig bij onverwachte vragen.
 • Kan effectief functioneren in een drukke, onrustige omgeving.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Blijft rustig bij langduriger werkdruk.
 • Reageert kalm en rustig bij lastige vragen.
 • Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep op hem doen.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Blijft aan probleemanalyse doen onder tijdsdruk, neemt geen overhaaste beslissingen.
 • Reageert kalm en rustig bij tegenspel of persoonlijke verwijten.
 • Voelt zich prettig tijdens en na druk of spanning, zolang er enig zicht blijft op het eindigen hiervan.

Niveau 4: Expert/Management

 • Blijft ook onder grote druk of spanning denken in het kader gewenste resultaten en handelt hiernaar.
 • Blijft in geval van conflicten rustig en krijgt iedereen weer op één lijn.
 • Werkdruk of spanning activeert zijn prestatievermogen.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Blijft ontspannen bij het werken onder langdurige werkdruk of spanning.
 • Straalt op anderen rust uit bij hoge werkdruk en bij grote spanningen.
 • Blijft ook onder zeer grote druk en spanning denken in het kader van gewenste resultaten en handelt hiernaar.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Stressbestendigheid
Coachen op Stressbestendigheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op