bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Stressbestendigheid

Competentielijst - Stressbestendigheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Stressbestendigheid

 • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u tijdens een gesprek of vergadering sterke tegenstand ondervond? Hoe ging u hiermee om?
 • Is het u ooit overkomen dat u zich ongeduldig of gefrustreerd voelde in een situatie waarin u met klanten te maken had? Kunt u een voorbeeld geven?
 • Waar hebt u zich de afgelopen tijd het meeste kwaad over gemaakt? Hoe bent u daarmee omgegaan?
 • Hebt u in uw werk te maken met deadlines? Welke? Wanneer heeft u voor het laatst een deadline niet gehaald? Hoe ging u hiermee om?
 • Wat is de grootste teleurstelling geweest die u de afgelopen tijd in uw werk hebt moeten incasseren? Hoe reageerde u hierop?
 • Wanneer was u, en dat gebeurt ons allemaal wel eens, voor het laatst ongeduldig in uw werksituatie?
 • Hebt u wel eens te maken gehad met iemand die sterk geëmotioneerd was (ongeduldig, boos, lomp, agressief)? Voorbeeld? Wat deed u toen?
 • Wat is het meest vervelende voorval in uw leven geweest? Wat deed u toen?
 • Is het ooit voorgekomen dat u zich ergens op moest afreageren? Voorbeeld?
 • Kunt u een dag beschrijven in de afgelopen tijd die u zwaar vond? En een drukke dag?
 • Wanneer had u voor het laatst een felle discussie met iemand? Hoe reageerde u in deze discussie? En daarna?
 • Neemt u uw werk wel eens ‘mee naar huis’? Voorbeeld?
 • Kunt u een recente situatie beschrijven waarin u onder druk werd gezet? Hoe ging u daarmee om?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Stressbestendigheid
Coachen op Stressbestendigheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op