bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Accuratesse / Nauwkeurigheid

Competentielijst - Accuratesse / nauwkeurigheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijke effectiviteit. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijke effectiviteit. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Nauwkeurigheid / Accuratesse

In basis is nauwkeurigheid goed te ontwikkelen en te verbeteren. Belangrijk is dat het belang helder is, de motivatie er voor is en dat er een bewustzijn en begrip is wat het onnauwkeurige gedrag veroorzaakt en in stand houdt.

Het onvoldoende vertonen van accuratesse heeft niet zozeer te maken met het wel of niet kunnen vertonen van dat gedrag, maar vooral met de keuze (ingegeven door belang en motivatie) om het wel of niet te laten zien. Medewerkers kiezen er bewust of onbewust voor om zich wel of niet aan bepaalde regels of procedures te houden en om bij verandering of afwijking daarover wel of niet vooraf te overleggen. In het geval van het onvoldoende vertonen van disciplinegedrag is het daarom van belang de medewerker hiermee te confronteren en afspraken te maken over verbetering, waarbij u de medewerker duidelijk maakt welk belang u aan de competentie nauwkeurigheid / accuratesse hecht. 


On-the-Job: Een coach kan de medewerker confronteren met zijn slordigheid, controleren op accuratesse en samen met de medewerker richtlijnen opstellen volgens welke hij te werk gaat.
Off-the-Job: Als de onvoldoende nauwkeurigheid het gevolg is van onvoldoende beheersen van gebruikte methoden, (geautomatiseerde) systemen kan het bijscholen in gebruik hiervan zinvol zijn.

Trainingsadvies: Nauwkeurigheid / Accuratesse

Er zijn (uiteraard) geen reguliere opleidingen of trainingen voor het ontwikkelen van deze competentie. Wanneer iemand slordig werk aflevert door tijdsgebrek kunnen de volgende trainingen soms effect hebben:

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Training Accuratesse
Coachen op Accuratesse

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op