Ontwikkelbaarheid Accuratesse / Nauwkeurigheid

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties  

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Nauwkeurigheid / Accuratesse

Het onvoldoende vertonen van disciplinegedrag heeft niet zozeer te maken met het wel of niet kunnen vertonen van dat gedrag, maar vooral met de keuze om het wel of niet te laten zien. Medewerkers kiezen ervoor om zich wel of niet aan bepaalde regels of procedures te houden en om bij verandering of afwijking daarover wel of niet vooraf te overleggen. In het geval van het onvoldoende vertonen van disciplinegedrag is het daarom van belang de medewerker hiermee te confronteren en afspraken te maken over verbetering, waarbij u de medewerker duidelijk maakt welk belang u aan de competentie discipline hecht. Schep in dat kader zoveel mogelijk duidelijkheid over beleid en procedures. Het kan immers zijn dat de medewerker daarvan onvoldoende op de hoogte is.

On-the-Job: Een coach kan de medewerker confronteren met zijn slordigheid, controleren op accuratesse en samen met de medewerker richtlijnen opstellen volgens welke hij te werk gaat.
Off-the-Job: Als slordigheid gevolg is van onvoldoende beheersen van gebruikte methoden, (geautomatiseerde) systemen kan het bijscholen in gebruik hiervan zinvol zijn.

Trainingsadvies: Nauwkeurigheid / Accuratesse

Er zijn (uiteraard) geen reguliere opleidingen of trainingen voor het ontwikkelen van deze competentie. Wanneer iemand slordig werk aflevert door tijdsgebrek kunnen de volgende trainingen soms effect hebben:

  • persoonlijke effectiviteit
  • time management.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Accuratesse
Coachen op Accuratesse

printen