Gedragscriteria competentie Nauwkeurigheid / Accuratesse

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: 

Nauwkeurigheid / Accuratesse

 • Blijft in routinetaken kritisch en alert op afwijkingen. 
 • Merkt kleine afwijkingen en fouten in werk van anderen snel op.
 • Checkt afspraken, procedures en spelregels, verwoordt afspraken zorgvuldig (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Controleert belangrijkere informatie altijd op detailniveau, checkt en benoemt details, data, cijfers. Werkt kwaliteitsgericht volgens geldende procedures en regels. 
 • Laat het eigen werk controleren door anderen om fouten te voorkomen. 
 • Heeft oog voor details (ook onder tijdsdruk). 
 • Controleert en verbetert de juistheid van het eigen werk en dat van anderen. 
 • Werkt secuur. Maakt geen slordigheidfouten 
 • Reageert direct corrigerend als er wat betreft de kwaliteit iets niet goed gegaan is. 
 • Handelt op nauwgezette en geordende wijze prioriteiten van werkzaamheden af ondanks druk van meerdere belangen. 
 • Stelt zich consciëntieus, georganiseerd en secuur op onder druk van meerdere belangen, tijd of impact van mogelijke fouten. 
 • Blijft nauwkeurig werken als meerdere mensen tegelijk op antwoord wachten of aandringen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Accuratesse
Coachen op Accuratesse

printen