bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Nauwkeurigheid / Accuratesse

Competentielijst - Accuratesse / nauwkeurigheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen:

Nauwkeurigheid / Accuratesse

  • Hoe controleert u zelf uw werk op fouten? Wanneer was de laatste keer dat u dit heeft gedaan? Hoe hebt u dat gedaan?
  • Hebt u wel eens een beslissing genomen om een voorgeschreven procedure niet te volgen? Op welk moment nam u die beslissing? Wat was het gevolg?
  • Wanneer bent u naar uw leidinggevende gegaan in verband met een beslissing die u nam of wilde nemen?
  • Beschikt u over een archief voor persoonlijk gebruik? Hoe hebt u uw archief opgezet?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie in uw werk, waarin u een grote hoeveelheid gegevens moest verwerken en een hoge accuratesse was vereist?
  • Wanneer werd u voor het laatst aangesproken op uw nauwkeurigheid in uw werk? Door wie werd u aangesproken en wat heeft u met de opmerking gedaan?
  • Wanneer hebt u voor het laatst uw werk door iemand anders laten controleren? Waarom en door wie? Wat was het resultaat?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Training Accuratesse
Coachen op Accuratesse

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op