bellen
Contact
Planmatig werken workshop Workshops
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Planmatig werken

Definitie: Het eigen werk op zo'n manier organiseren dat de resultaten die gehaald moeten worden binnen de gestelde tijd en met de aanwezige middelen worden gerealiseerd.

 

Voordelen:

 • Overzicht krijgen: een uitdaging lijkt vaak een ondoorzichtige kluwen: er moeten allerlei dingen gebeuren, maar wat het eerst moet is niet altijd duidelijk. Een planmatige aanpak helpt om overzicht te krijgen en dwingt de medewerker langs grove lijnen te werken. Eerst de grote lijnen, dan de details.
 • Een start maken: medewerkers hebben vaak geen idee hoe en waar te beginnen. Planmatig werken helpt ze aan een begin. Zet wat op papier.
 • Denken in resultaten: planmatig werken helpt om te denken in resultaten, en ook in deelresultaten.
 • Volgorde: een planmatig aanpak schept inzicht in de logische volgordelijkheid van de verschillende deeltaken.

 

Knelpunten:
Het grootste knelpunt bij planmatige aanpak is de weerstand van medewerkers. De praktijk wijst uit dat deze medewerkers aan één of meer van de ‘3 O’s’ leiden: Onervarenheid, Onwetendheid en Onzekerheid.

 

 • Onervaren - Medewerkers zijn onervaren, hebben het nooit eerder gedaan. Of ze hebben wel met een projectplan gewerkt, maar hebben de tegenslagen en knelpunten niet goed weten op te pakken en hebben daar een slechte leerschool aan gehad.
 • Onwetendheid - zij hebben nooit een succesvolle planning gehad die hen dusdanig overtuigde dat ze door willen gaan met plannen.
 • Onzekerheid – er zijn medewerkers die bang zijn om afgerekend te worden op het niet halen van de planning. Ze hebben dit wellicht eerder meegemaakt en hebben er geen prettige herinnering aan overgehouden.

 

Praktische informatie

Duur:

 • 1 dagdeel

 

Kosten: klik op tarieven voor:

 • Persoonlijke begeleiding
 • Kleine groepen
 • Workshop
 • Training
 • Competentietheater

 

Gerelateerde workshops:

Gerelateerde aan Planmatig werken zijn: plannen en organiseren, resultaatgericht werken, efficiënt werken, effectief werken, stellen van prioriteiten, systematisch werken, methodisch werken, procesmatig werken, werken met deadlines, werken met resultaatafspraken, KPI's, targets, doelen stellen, afspraken maken, verwachtingen uitspreken, aanspreekbaar zijn, feedback, evaluatie en monitoren.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op