bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Initiatief

Competentielijst - Initiatief

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Initiatief

Het ontwikkelen van initiatief is moeilijk. Bij initiatief wordt alleen beoordeeld óf de medewerker initiatieven neemt en anticiperend handelt. Als iemand gewend is altijd afwachtend te reageren is het lastig om hem meer anticiperend te laten handelen. De kwaliteit van het initiatief heeft eerder te maken met de competentie oordeelsvorming.. Het kan zo zijn dat de medewerker onvoldoende initiatief laat zien omdat hij geen initiatieven durft te nemen.

On-the-Job: een coach kan de medewerker stimuleren pro-actief te handelen.
Off-the-Job: moeilijk.

Trainingsadvies: Initiatief

In trainingen kan wel geleerd worden dat pro-actief optreden veelal effectiever is dan reactief optreden. Het is echter onduidelijk of deze trainingen ook daadwerkelijk de initiatieven kwalitatief vergroten.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Initiatief
Coachen op Initiatief

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op