bellen
Contact
Integriteit Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie Integriteit

Competentiegebied: Motivatie
Motivatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de persoonlijke instelling en motivatie van individuen.

Definitie
Het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen.

Samenhang
Er is een samenhang tussen integriteit en discipline en organisatieloyaliteit. Er is een relatie met de competenties discipline en organisatieloyaliteit. Te weinig integriteit kan samengaan met weinig discipline of weinig loyaliteit naar de organisatie.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Is zeer eerlijk, betrouwbaar, onomkoopbaar, onkreukbaar, recht door zee.
Negatief: Maakt gebruik van dubbele agenda’s: zegt niet wat hij bedoeld en bedoeld niet wat hij zegt. Manipuleert: bijvoorbeeld, zet andere in kwaad daglicht ten gunste van zichzelf; is (doelbewust) loslippig met vertrouwelijke informatie of houdt bewust informatie achter met het oog op eigenbelang.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Houdt van structuur en beheersing van zijn situatie en raakt bij tegenslag niet gauw van zijn stuk.
Negatief: Laat zich gemakkelijk van zijn koers afleiden en reageert bij tegenslag vaak ad-hoc.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Integriteit
Coachen op Integriteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op