bellen
Contact
Organisatieloyaliteit Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

organisatie loyaliteitCompentie: Organisatieloyaliteit

Competentiegebied: Motivatie
Motivatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de persoonlijke instelling en motivatie van individuen.

Definitie
Het eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie.

Samenhang
Er is een relatie met de competenties discipline en integriteit. Geringe organisatieloyaliteit kan wijzen op een gebrek aan discipline of integriteit.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Past zich aan aan de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie.
Negatief: Vaart eigen koers en houdt geen rekening met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Heeft interesse in de behoeften van anderen en heeft vertrouwen in een goede afloop bij tegenslag.
Negatief: Is op het eigen belang gericht en dekt zich bij tegenslag in.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatieloyaliteit
Coachen op Organisatieloyaliteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op