bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Initiatief

Competentielijst - Initiatief

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Initiatief

 • Wat is uw meest recente, werkgerelateerde originele idee geweest? Wat deed u? Hoe is op het idee gereageerd?
 • Op welke prestatie van uzelf bent u het meest trots? Hoe hebt u deze gerealiseerd?
 • Hebt u er ooit voor kunnen zorgen dat uw werk minder gecompliceerd werd? Wat deed u?
 • Hebt u tijdens uw studie ooit iets willen veranderen aan de opleiding? Wat deed u ermee?
 • Hebt u in de afgelopen maand nieuwe voorstellen gedaan aan uw baas? Waarom?
 • Hebt u wel eens meer voor een studievak gedaan dan voorgeschreven was? Zo ja, welk vak was dit en wat deed u dan precies?
 • Welke veranderingen zijn vooral uw idee geweest?
 • Waar stoort u zich op dit moment in uw functie het meest aan? Hoe lang al? Wat hebt u eraan gedaan?
 • Wat doet u in uw vrije tijd? Hoe bent u daar terecht gekomen?
 • Zijn er kwesties waarin het u makkelijker valt om initiatief te tonen dan andere? Welke zijn dit? Voorbeeld?
 • Hoe bent u aan uw laatste functie gekomen?
 • Waarom bent u deze opleiding gaan doen?
 • Wanneer zag u voor het laatst dat er in uw organisatie iets niet goed geregeld is of was? Wat hebt u gedaan?
 • Hebt u wel eens een opdracht gekregen die zo omvangrijk was dat u er echt niet uitkwam? Wat hebt u toen gedaan?
 • Hebt u wel eens het gevoel gehad dat in een situatie een goede kans lag. Hebt u er wat mee te kunnen doen en zo ja hoe?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Initiatief
Coachen op Initiatief

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op