Gedragscriteria competentie Initiatief

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Initiatief

  • Anticipeert op verschillende situaties en kansen.
  • Handelt pro-actief in plaats van reactief. Komt uit eigen beweging met idee of oplossing.
  • Initieert activiteiten op basis van wat hij in zijn omgeving heeft waargenomen. Is de eerste die in beweging komt.
  • Neemt het initiatief in discussies, komt als eerste met ideeën of oplossingen.
  • Onderneemt ongevraagd actie om de voortgang te versnellen 
  • Reageert op kansen in de markt door met voorstellen te komen of met gerichte acties.
  • Vraagt uit zichzelf om informatie.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Initiatief
Coachen op Initiatief

 

printen