bellen
Contact

Competentieniveaus Initiatief

Competentielijst - Initiatief

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Initiatief

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Initiatief

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Vraagt uit zichzelf om nadere informatie.
 • Doet iets waar niet om gevraagd werd.
 • Onderneemt actie om de voortgang te versnellen.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Komt uit zichzelf met voorstellen, ideeën of oplossingen.
 • Gaat direct tot actie over als zich kansen voordoen.
 • Handelt in het algemeen anticiperend in plaats van afwachtend.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Creëert kansen en initieert activiteiten.
 • Betrekt anderen bij initiatieven.
 • Onderneemt doelgericht acties om kansen te benutten.

Niveau 4: Expert/Management

 • nvt
 • nvt
 • nvt

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • nvt
 • nvt
 • nvt

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Initiatief
Coachen op Initiatief

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op