bellen
Contact
Ambitie Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

ambitieCompetentie: Ambitie

Competentiegebied: Motivatie
Motivatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de persoonlijke instelling en motivatie van individuen.

Definitie
Het tonen van gedrag dat erop gericht is om steeds beter te worden of hogerop te komen; investeren in de eigen ontwikkeling om dit te bereiken.

Samenhang
Er zijn relaties met de competenties visie en organisatiesensitiviteit. Weinig ambitie in combinatie met weinig visie en organisatiesensitiviteit, maakt ambitie moeilijk ontwikkelbaar.

Normindicaties: Gedrag
Positief: Neemt initiatief in het zoeken naar uitdagingen en verlegt voortdurend zijn grenzen.
Negatief: Is gericht op de huidige werkzaamheden, heeft geen interesse in het oppakken van ander taken, heeft geen beeld bij zijn toekomstige loopbaan.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Zoekt doelgericht naar nieuwe ervaringen en na te streven resultaten.
Negatief: Is tevreden met zijn huidige situatie en laat het leven komen zoals het komt.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Ambitie
Coachen op Ambitie

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op