Gedragscriteria competentie Zelfontwikkeling

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Zelfontwikkeling

  • Vraagt uit zichzelf feedback over het eigen functioneren. 
  • Vraagt bij het krijgen van feedback naar concrete voorbeelden, accepteert suggesties ter verbetering.
  • Is in staat voor zichzelf zowel sterke als zwakke punten te noemen. Is zelfkritisch.
  • Werkt met een duidelijk plan en een duidelijke tijdslijn aan verbetering van eigen prestaties.
  • Zoekt actief naar mogelijkheden voor leerervaringen (praktijk of training) om lacunes in kennis en vaardigheden op te vullen.
  • Grijpt mogelijkheden aan om met meer ervaren collega’s mee te lopen.
  • Leest vakliteratuur om zijn kennis aan te vullen en/of informeert bij collega’s naar zaken waar hij minder van weet. 

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Zelfontwikkeling
Coachen op Zelfontwikkeling

printen