bellen
Contact

Competentieniveaus Zelfontwikkeling

Competentielijst - Zelfontwikkeling

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Zelfontwikkeling

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Zelfontwikkeling

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Accepteert feedback op zijn functioneren.
 • Volgt op verzoek noodzakelijke vakinhoudelijke cursussen of trainingen.
 • Ziet de noodzaak in van persoonlijke ontwikkeling.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Benut bestaande ruimte voor het opdoen van nieuwe kennis en ervaring.
 • Reageert enthousiast en met belangstelling op het verzoek om vakinhoudelijke cursussen of trainingen te volgen.
 • Stelt zich regelmatig op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Heeft inzicht in eigen sterktes en zwaktes.
 • Komt soms zelf met voorstellen voor zijn persoonlijke ontwikkeling.
 • Vraagt informatie op bij anderen over zaken waarvan hij minder weet.

Niveau 4: Expert/Management

 • Neemt ruimte voor het opdoen van nieuwe ervaring of kennis.
 • Vraagt actief om feedback op zijn functioneren.
 • Komt met voorstellen voor te ontwikkelen aspecten op gebied van persoonlijke vaardigheden.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Neemt zijn persoonlijke ontwikkeling in eigen hand en heeft een plan om eigen zwaktes te ontwikkelen / verbeteren.
 • Vraagt actief om feedback op zijn persoonlijke ontwikkeling.
 • Neemt initiatief voor collegiale consultatie.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Zelfontwikkeling
Coachen op Zelfontwikkeling

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op