bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Zelfontwikkeling

Competentielijst - Zelfontwikkeling

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Zelfontwikkeling

  • Kunt u een recente situatie beschrijven waarbij u achteraf constateerde over onvoldoende kennis te beschikken? Hoe had u beter voorbereid kunnen zijn op deze situatie?
  • Kunt u een situatie noemen waarin u naar feedback over uw functioneren gevraagd heeft? Wat was uw reactie? Wat hebt u vervolgens met de feedback gedaan?
  • Wanneer hebt u voor het laatst een gesprek over uw ontwikkeling gevoerd? Welke punten kwamen aan bod en welke afspraken heeft u gemaakt?
  • Wat onderneemt u om te blijven werken aan uw persoonlijke of vakinhoudelijke ontwikkeling?
  • Wanneer hebt u voor het laatst bewust een activiteit opgepakt die u moeilijk vond of nog niet eerder had uitgevoerd? Beschrijf de situatie? Waarom heeft u dit gedaan?
  • Welke twee verbeteringen heeft u recent toegepast in uw werkzaamheden?
  • Kunt u uw drie zwakste en drie sterkste punten noemen. Kunt u vertellen wat u doet om uw zwaktes te verbeteren?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Zelfontwikkeling
Coachen op Zelfontwikkeling

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op