bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Resultaatgerichtheid

Competentielijst - Resultaatgerichtheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Resultaatgerichtheid

Resultaatgerichtheid is voor een deel redelijk te ontwikkelen. Wanneer er voldoende structuur (zoals een beoordelingssysteem gericht op het realiseren van meetbare doelstellingen) en voldoende ondersteuning en stimulering wordt geboden, kan de medewerker meer output- dan inputgericht gaan denken en werken. De mate van gedrevenheid (om zaken optimaal voor elkaar te krijgen) is moeilijker te beïnvloeden.

Off-the-Job: door training op het werken met systemen en coaching vanit drijfveren.
On-the-Job: door begeleiding en/of sturing van de leidingevende of mentor

Trainingsadvies
De volgende trainingen kunnen de resultaatgerichtheid van de medewerker verbeteren:

  • 'Resultaatgericht managen' (vooral het deel over het formuleren van doelstellingen en het planmatig realiseren van doelstellingen.)
  • 'Project management' (formuleren projectdoelstelling en projectplan)

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Resultaatgerichtheid
Coachen op Resultaatgerichtheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op