bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie resultaatgerichtheid

Competentielijst - Resultaatgerichtheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen:

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Resultaatgerichtheid

  • Welke doelstellingen heeft u uzelf het afgelopen jaar gesteld? In welke mate heeft u deze doelstellingen behaald?
  • Hoe hebt u uw doelstellingen van de afgelopen periode gepland en heeft u deze ook daadwerkelijk gerealiseerd? Geef voorbeelden.
  • Hebt u recent meegemaakt dat een geplande activiteit niet het gewenste resultaat had? Wat was de reden voor het niet bereiken van het gewenste resultaat? Hoe kunt u ervoor zorgen dat een dergelijk resultaat een volgende keer wel wordt bereikt?
  • Wat doet u als de resultaten die u behaalt tegenvallen? Welke acties onderneemt u dan?
  • Kunt u voorbeelden geven van de manier waarop u uw concentratie voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten behoud?
  • Hebt u recent afgeweken van uw geplande aanpak om een doel te bereiken? Waarom heeft u van uw plannen afgeweken? Wat was het resultaat?
  • Wanneer hebt u voor het laatst een voorstel gedaan om bepaalde werkwijze te verbeteren? Welk voorstel was dit? Hoe is dit voorstel ontvangen?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Resultaatgerichtheid
Coachen op Resultaatgerichtheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op