bellen
Contact

Competentieniveaus Resultaatgerichtheid

Competentielijst - Resultaatgerichtheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Resultaatgerichtheid

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Resultaatgerichtheid

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Stelt zichzelf concrete doelen.
 • Houdt vol totdat doelen zijn bereikt.
 • Laat zich niet van zijn doelen afleiden door irrelevante zaken.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Stelt zichzelf uitdagende doelen.
 • Grijpt ten aanzien van het eigen werk in wanneer resultaten tegenvallen.
 • Zet zich na een tegenslag extra in zodat het resultaat toch nog behaald wordt.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Communiceert binnen eigen vakgebied / team het belang van het continu verbeteren van resultaten.
 • Grijpt ten aanzien van het eigen werk en dat van anderen in wanneer resultaten tegenvallen.
 • Zoekt naar methoden om efficiënter en effectiever te werken.

Niveau 4: Expert/Management

 • Communiceert binnen het eigen organisatieonderdeel het belang van het continu verbeteren van resultaten.
 • Grijpt in wanneer resultaten van het organisatieonderdeel tegenvallen.
 • Praat in termen van resultaten bij vrijwel alle activiteiten.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Communiceert organisatiebreed het belang van het continu verbeteren van resultaten.
 • Grijpt in wanneer resultaten van de organisatie tegenvallen.
 • Zoekt constant naar omstandigheden, situaties en uitdagingen waarin tot presteren wordt geprikkeld.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Resultaatgerichtheid
Coachen op Resultaatgerichtheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op