Ontwikkelbaarheid Integriteit

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties  

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Integriteit

Het ontwikkelen van integriteit is moeilijk. Het betreft het normgevoel van de medewerker. De normen en waarden kunnen aan de orde worden gesteld. Het is hierbij niet de bedoeling de integriteit van de medewerker daadwerkelijk te beïnvloeden of te veranderen, maar slechts de uitingsvorm. U kunt daarop vrij direct bijsturen en eisen stellen. Het concrete gedrag heeft meer met bereidheid dan met bekwaamheid te maken. 

Trainingsadvies: Integriteit

Normen en waarden kunnen bespreekbaar gemaakt worden in relatie tot de waarde en normen van de organisatie c.q. vakdiscipline.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Integriteit
Coachen op Integriteit

printen