bellen
Contact

Competentieniveaus Integriteit

Competentielijst - Integriteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Integriteit

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Integriteit

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Komt beloftes en verplichtingen na.
 • Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
 • Houdt zich aan gemaakte afspraken.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Geeft aan wanneer zaken van hem verwacht worden die niet stroken met persoonlijke normen of organisatienormen.
 • Respecteert en beschermt vertrouwelijke informatie.
 • Komt openlijk uit voor gemaakte fouten, neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Ziet erop toe dat binnen het vakgebied / team integer wordt gehandeld en geeft het goede voorbeeld.
 • Voorkomt belangenverstrengeling.
 • Is consistent en voorspelbaar in zijn handelswijze.

Niveau 4: Expert/Management

 • Ziet erop toe dat binnen het organisatieonderdeel integer wordt gehandeld en geeft het goede voorbeeld.
 • Is alert op acties die botsen met de geldende normen en waarden en wijst deze af.
 • Is consistent en voorspelbaar in zijn handelswijze en is daarop aanspreekbaar.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Ziet erop toe dat binnen de organisatie integer wordt gehandeld en geeft het goede voorbeeld.
 • Bewaakt bij conflicten de belangen van de diverse partijen.
 • Stimuleert open en eerlijke communicatie en gedrag binnen de organisatie.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Integriteit
Coachen op Integriteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op