bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Integriteit

Competentielijst - Integriteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria competentie integriteit 

Een gedragscriteria of gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragscriteria competentie Integriteit

 • Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat door collega’s en klanten worden gesteld
 • Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt. Wijst andere gedrag af.
 • Geeft betrouwbare informatie over producten en hun werkzaamheid en kwaliteit. Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen
 • Geeft open informatie over zaken die te maken hebben met veiligheid (oorzak van ongelukken) en milieuvervuiling.
 • Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt
 • Houdt geen relevante informatie achter.
 • Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar
 • Kiest bij conflicten niet automatisch de kant van de sterkere partij, maar probeert het geheel te overzien en handelt daarnaar.
 • Laat zijn gesprekspartner in zijn waarde. Valt niet aan, beledigt anderen niet.
 • Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie
 • Respecteert en beschermt vertrouwelijke informatie, zowel wat betreft zakelijke onderwerpen als wat medewerkers/collega’s betreft.
 • Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen
 • Wijst transacties, die botsen met de geldende normen en waarden, af.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Integriteit
Coachen op Integriteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op