management

Groepsgericht leidinggeven

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Groepsgericht Leidinggeven

Competentiegebied: Management en Leidinggeven
Al het gedrag op het gebied van sturen, motiveren en ontwikkelen en benutten van menselijk talent in de organisatie. Gedrag dat is gericht op het beïnvloeden van anderen. 


Definitie
 
Het richting en sturing geven aan een groep of samenwerkingsverbanden, of het tot stand brengen en handhaven van samenwerkingsverbanden.

Samenhang
Een lage score op groepsgericht leidinggeven kan samen gaan met een lage score op flexibel gedrag en sensitiviteit. Er is een relatie met mondelinge communicatie

Normindicaties: Gedrag 
Positief: Zorgt voor een goed werkklimaat en weet de krachten van een groep te bundelen en zwakke aspecten op te vangen. 
Negatief: Laat het groepsproces op zijn beloop en verstoort het werkklimaat. 


Normindicatie: Persoonlijkheid 
Positief: Deelt zijn leven planmatig in en communiceert zorgvuldig. 
Negatief: Springt van de hak op de tak, let niet goed op zijn woorden. 

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Groepsgericht Leidinggeven
Coachen op Groepsgericht Leidinggeven

printen