bellen
Contact

Competentieniveaus Groepsgericht Leidinggeven

Competentielijst - Teamgericht leidinggeven

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Teamgericht Leidinggeven

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Teamgericht Leidinggeven

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • nvt
 • nvt
 • nvt

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • nvt
 • nvt
 • nvt

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Instrueert het team met betrekking tot de uitvoering van taken op korte en middellange termijn.
 • Heeft regelmatig groepsoverleg over het werk om tijdig knelpunten te signaleren en de voortgang te bewaken.
 • Geeft instructie voor samenwerking en onderlinge afstemming binnen het team.

Niveau 4: Expert/Management

 • Maakt zijn team duidelijk wat middellange termijn doelstellingen zijn en hoe deze ingevuld moeten worden.
 • Volgt de teamresultaten, maar laat het team in grote mate zelf verantwoordelijk voor de samenwerking.
 • Intervenieert niet in het werk van groepsleden, tenzij dat noodzakelijk is.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Maakt zijn team duidelijk wat langetermijn doelstellingen zijn en hoe deze ingevuld moeten worden.
 • Laat het team de eer, positioneert zichzelf niet op de voorgrond.
 • Inspireert en motiveert het team en laat het team de eer.

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Teamgericht Leidinggeven
Coachen op Teamgericht Leidinggeven

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op