bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie teamgericht leidinggeven

Competentielijst - Teamgericht leidinggeven

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen:

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Teamgericht Leidinggeven

 • Beschrijf de laatste keer dat u hebt bemiddeld in een samenwerkingsconflict? Wat hebt u ondernomen om de samenwerking op gang te brengen? Wat was het resultaat?
 • Hebt u ooit meegemaakt dat uw team, aan wie u leiding gaf, heel anders dacht over de werkzaamheden en/of doelstellingen dan u? Hoe kwam dit? Wat hebt u gedaan?
 • Is het wel eens voorgekomen dat een van uw medewerkers een duidelijk andere kijk op de afdelingstaken naar voren heeft gebracht dan u? Zo ja, beschrijf deze situatie.
 • Kunt u vertellen op welke momenten u de afgelopen maand overleg heeft gehad met uw team? Hoe hebt u dit aangepakt?
 • Beschrijf uw laatste drie concrete acties om uw teamleden te motiveren. Wat zijn de resultaten?
 • Welke activiteiten hebt u het afgelopen half jaar ondernomen om de balans tussen individuele belangen en het groepsbelang te bewaren?
 • Hebt u wel eens een situatie meegemaakt waarin u een idee of voorstel geaccepteerd wilde zien door uw team? Welke strategie hebt u gehanteerd?
 • Bent u ooit lid geweest van een (werk)groep waarvan de afzonderlijke leden tegengestelde belangen hadden? Wat was uw rol? Hoe gaf u invulling aan deze rol?
 • Is het wel eens voorgekomen dat een teamdoel niet of bijna niet (volledig) is gerealiseerd? Hoe kwam dit? Hoe hebt u hierop ingespeeld?
 • Beschrijf eens een situatie waarin u van mening verschilde met (het merendeel van) uw team? Hoe bent u hiermee omgegaan?
 • Kunt u de sfeer binnen uw team beschrijven? Welke concrete acties hebt u de laatste zes maanden ondernomen om deze sfeer te handhaven (of te verbeteren)?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Teamgericht Leidinggeven
Coachen op Teamgericht Leidinggeven

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op