bellen
Contact

Competentieniveaus Ambitie

Competentielijst - Ambitie

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Ambitie

ambitie

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Ambitie

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Is tevreden met zijn huidige situatie, maar toont zich bereid te investeren in de eigen ontwikkeling.
 • Spreekt soms over een andere functie of verantwoordelijkheden in de toekomst.
 • Streeft naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen de eigen functie.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Spreekt de wens uit in de toekomst meer verantwoordelijkheden te willen.
 • Neemt soms initiatief tot het uitvoeren van andere werkzaamheden.
 • Zoekt of creëert ruimte in de organisatie voor ontwikkeling van de eigen functie.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Accepteert extra taken en verantwoordelijkheden die leiden tot ontwikkeling en verbreden van de eigen rol.
 • Reageert enthousiast op relevante leermogelijkheden die worden geboden.
 • Legt in het werk de lat snel hoger.

Niveau 4: Expert/Management

 • Neemt initiatief tot gesprekken over loopbaanmogelijkheden.
 • Zorgt dat persoonlijke bijdragen aan resultaten zichtbaar zijn.
 • Verlegt consequent zijn eigen grenzen.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Maakt zelf een concreet plan voor persoonlijke ontwikkeling of loopbaan.
 • Trekt meer verantwoordelijkheden naar zich toe.
 • Legt claims op bepaalde verantwoordelijkheden.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Ambitie
Coachen op Ambitie

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op