bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Ambitie

Competentielijst - Ambitie

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

ambitie

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Ambitie

  • Hoe hebt u uw loopbaan tot nu toe vormgegeven? Waarom wilde u uw huidige functie en hoe bent u op deze positie terechtgekomen?
  • Neemt u zelf initiatief om gesprekken over uw loopbaan te voeren? Zo ja, welke?
  • Wat wilt u over drie jaar bereikt hebben? Hoe stelt u zich dat voor?
  • Hoe ziet uw loopbaanplanning eruit? Welke concrete stappen onderneemt u om deze te realiseren?
  • Wat zijn uw laatste drie initiatieven op gebied van uw persoonlijke of vakinhoudelijke ontwikkeling? Wie heeft u aangespoord om deze initiatieven te ontplooien?
  • Wie is er in uw optiek verantwoordelijk voor uw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling? Waarom?
  • Welke initiatieven heeft u het laatst genomen voor het verrichten van taken of activiteiten buiten uw eigen werkveld of buiten uw eigen functie?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Ambitie
Coachen op Ambitie

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op