Gedragscriteria competentie Ambitie

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Ambitie

  • Zoekt erkenning voor persoonlijke resultaten. 
  • Neemt initiatief tot gesprekken over de eigen loopbaanmogelijkheden.
  • Heeft zelf plannen voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaan; brengt deze plannen ter sprake.
  • Streeft naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de organisatie.
  • Zoekt of creëert ruimte in de organisatie voor ontwikkeling van de eigen functie. Voorkomt vastlopen in de organisatie door zich niet te beperken tot een klein functie- of werkgebied.
  • Zoekt situaties, opdrachten en uitdagingen waarmee praktische ervaring wordt opgedaan voor in de toekomst gewenste rollen, taken of functies.
  • Vraagt om gerichte opleidingen of om te mogen deelnemen aan nieuwe projecten om de loopbaanmogelijkheden te verruimen. 
  • Is snel uitgekeken op zijn functie, legt de lat snel hoger.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Ambitie
Coachen op Ambitie

printen