bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrol Belbin Bedrijfsman

  Teamrollen Belbin de Bedrijfsman / Organisator

                              "Organiseren en besluiten"

 

 

 

 

De Belbinteamrol Bedrijfsman / Organisator (BM)

Uitspraak van de Bedrijfsman /Organisator: 

"Ik houd van een duidelijk overzicht in mijn werkzaamheden, want anders zie ik door de bomen het bos niet meer. Alles wat ik doe, gebeurt op een ordelijke manier en dat komt doordat ik de dingen goed wil doen. Ik ben een harde werker en doe dingen graag op een vaste manier. Als ik eenmaal met iets bezig ben, vind ik het moeilijk om over te stappen naar een andere mogelijkheid."

 

Doegerichte rol

De Bedrijfsman / Organisator valt onder de groep Doeners en is een doegerichte rol. Tot deze groep horen ook de Vormer en de Zorgdrager. De doegerichte teamrollen zorgen ervoor dat de doelen daadwerkelijk gehaald worden. De Bedrijfsman / Organisator is daarbij de nuchtere en hard werkende binnen de organisatie.

Meer over doelgerichte rollen

 

Eigenschappen

 • De praktische figuur, de bedrijfsman / organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden.
 • Hij is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan.
 • Niet praten, maar poetsen, tot het karwei is geklaard.
 • Is een efficiënte doener met praktische geest en een vaste wil.
 • Hij is loyaal, taai, saai en vasthoudend.
 • Kan zich soms behoudend en weinig flexibel opstellen, als het praktisch nut van een nieuw plan niet meteen duidelijk is.
 • Hij heeft behoefte aan ritme en regelmaat, aan vaste afspraken en stevige structuren en werkt daar ook voortdurend aan.

 

Te vermijden gedrag

 • te weinig flexibel zijn, met name te weinig openstaan voor ideeën, kansen en wijzigingen
 • afbrekende kritiek uiten
 • te snel aan de slag willen, beginnen met ordenen en regelen terwijl de doelen nog niet gepreciseerd zijn

 

In een team

 • Die zijn samengesteld uit personen met hoge BM-scores, presteren vaak teleurstellend.
 • Enerzijds verdelen ze hun taken en werkzaamheden op een ordelijke en logische manier; starten ze meestal met een goed opgezet plan.
 • Anderzijds valt het hun zichtbaar moeilijk om hun methodes en hun plannen aan te passen, als de omgeving plotseling verandert, of als ze voor meervoudige en dubbelzinnige opdrachten komen te staan.
 • Ze werken goed en geduldig samen, maar verliezen veel management-games door gebrek aan improvisatievermogen.
 • Niet alleen ontbreekt het hen aan veel creatief opportunisme, maar dikwijls ziet men dat ze zelfs wat afwijzend staan ten opzichte van ideeën, die niet direct zijn in te passen in de schema’s die ze reeds hebben opgezet.

 

Teamrol

 • Is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en bezigheden.
 • Hij ziet wat haalbaar is en wat niet.
 • Hij kan organiseren en implementeren, en zorgt ervoor dat alle zaken voor elkaar komen, ook als het om vervelende taken gaat.
 • Management-taken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijk en doelmatig beheer, zijn bij hem in vertrouwde handen.

 

Doel

 • Algemene begrippen en plannen vertalen in praktische zaken en bezigheden. Deze uitvoeren op een systematische manier.

 

Te ontwikkelen werkwijze

 • Ervoor zorgen dat de taken van het team gestructureerd zijn en de doelstellingen duidelijk zijn omschreven.
 • Praktische details uit de algemene instructies lichten en op de uitwerking ervan toezien.
 • Vasthouden aan een regelmatige en geordende aanpak, ongeacht eventuele druk.
 • Volharden in het zicht van moeilijkheden en voortdurend uit zijn op het bereiken van de doelstellingen.

 

Valkuilen

 • Te weinig flexibel zijn; met name te weinig openstaan voor plotselinge ideeën en kansen en wijzigingen in de plannen.
 • Afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties van anderen te snel als onpraktisch of onnut van de hand wijzen.
 • Te snel aan de slag willen; beginnen met ordenen en regelen, terwijl doelen en uitkomsten niet gepreciseerd zijn.

 

Aanvullende opmerkingen

 • Als leidinggevende ligt het sterkste punt van de bedrijfsman / organisator in zijn zorg de doelstellingen in praktische termen duidelijk te krijgen.
 • Als teamlid helpen zijn eigenschappen van plichtsgetrouwheid en volharding ervoor dat hij zorgt dat projecten afgemaakt worden volgens plan en schema.
 • Zijn plichtsgevoel maakt dat zijn streven naar persoonlijke status niet interfereert met zijn pogingen anderen te helpen om hun doelstellingen te bereiken.

 

Andere teamrollen:

Teamrol Belbin Brononderzoeker
Teamrol Belbin Plant
Teamrol Belbin Monitor
Teamrol Belbin Vormer
Teamrol Belbin Voorzitter / Coördinator

Teamrol Belbin Zorgdrager

Teamrol Belbin Groepswerker

Teamrol Belbin Specialist

 

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op