bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrol Belbin Voorzitter  Teamrollen Belbin de Voorzitter / Coördinator

                               "Inventariseert en concludeert"

 

 

 

 

De Belbin teamrol Voorzitter / Coördinator (VZ)

Uitspraak van de Voorzitter / Coördinator: 

"Ik vind het leuk om de talenten van andere mensen te zien en daarvan gebruik te maken. Ik kan goed delegeren, dan laat ik iedereen van alles doen en hebben we een feestje zonder dat ik er zelf gek van word. Mensen voelen zich door mij gewaardeerd en ik krijg ze makkelijk in beweging. 'Dat moet je Michael vragen', zeggen ze dan, 'die krijgt iedereen op de been'. Het geeft een echte 'energy boost' als je met een groep op weg bent en dat ik dat in gang heb gezet."

 

Mensgerichte rol

De Voorzitter / Coördinator valt onder de groep Mensen en is een mensgerichte rol. Tot deze groep horen ook de Brononderzoeker en de Groepswerker. De mensgerichte teamrollen bepalen het succes van de samenwerking. Een team zal alleen succesvol zijn als ze samenwerkt. De Voorzitter / Coördinator heeft naast de richtinggevende en coördinerende functie vooral een verbindende rol binnen de organisatie.

meer over de mensgerichte rollen

 

Eigenschappen

 • De voorzitter / coördinator zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep.
 • Hij is de natuurlijke coordinator, die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en tenslotte samenvat wat een ieder wil.
 • Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kant.
 • De VZ is extravert, positief en ruimdenkend, maar protocol-vast.
 • Hij beschikt doorgaans niet over opvallende, intellectuele of creatieve talenten.
 • Zijn kracht is veeleer, dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en het woord wil geven.
 • De coördinator zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door, als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen.

 

Te vermijden gedrag

 • gaan jagen op besluiten, het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming
 • procedurele starheid, vasthouden aan het ‘‘besluit is besluit”, met name als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen
 • vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.

 

In een tem

 • Met veel voorzitter-talent presteren wisselvallig.
 • Eensgezind op weg naar de overeengekomen doelstellingen, besteden ze weinig tijd aan diepgaande inhoudelijke gedachtenwisselingen.
 • Niet uit onwil, maar omdat VZ graag voortmaken en niet graag terugkomen op een eenmaal genomen besluit.
 • Het spelen met ideeën is niet hun sterkste kant.
 • Zodra zich in hun midden een consensus aftekent, grijpen zij tevreden naar de hamer.
 • Overigens zal de VZ instinctief een dergelijke situatie uit de weg gaan, omdat hij als geen ander weet dat zijn kwaliteiten juist in de omgang met contrasterende talenten van de ander produktief wordt.

 

Teamrol

 • De voorzitter / coördinator komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd.
 • Ferm in de procedure en gericht op besluitvorming als hij is, is de VZ een natuurlijke en voor ieder aanvaardbare leider, die het beste uit de groep haalt.
 • Zolang hij maar vrij blijft van eigen belang of een eigen inhoudelijke stellingname.
 • Dit laatste brengt hem snel in conflict met de Vormer en de Plant.

 

Doel

 • Het organiseren en beheersen van de activiteiten van zijn team, waarbij hij een zo goed mogelijk gebruik maakt van de in het team aanwezige mogelijkheden.

 

Te ontwikkelen werkwijzen

 • Alle voorbereidingen treffen die nodig zijn om vergaderingen georganiseerd en gestructureerd te laten verlopen, zodat alle taken efficiënt en binnen de toegewezen tijd kunnen worden afgehandeld.
 • Elk teamlid stimuleren om zijn rol op zich te nemen bij het nastreven van de teamdoelstellingen, door zowel het doel van de operatie als ieders bijdrage te identificeren.
 • Voortdurend waakzaam zijn met betrekking tot mogelijke zwakten in de teamsamenstelling; en deze ongedaan maken, ofwel door er een verandering in aan te brengen, ofwel door bepaalde teamrollen wakker te roepen en te ontwikkelen bij de aanwezige teamleden.
 • Het handhaven van zelfdiscipline en volharding bij het functioneren als middelpunt voor de groep, vooral als de zaken moeilijker worden.

 

Valkuilen

 • Gaan jagen op besluiten; het al sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming, kan bepaalde talenten doen wegvallen.
 • Procedurele starheid; vasthouden aan besluitvaardigheid, met name als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen.
 • Vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.

 

Aanvullende opmerkingen

 • In een voorzittende / coordinator functie verkeert de voorzitter / coördinator in de positie om zijn talenten in alle volheid tentoon te spreiden.
 • In een lagere functie dient hij harmonie, coördinatie en structuur in het team aan te moedigen, zonder dat zijn bijdrage in welke zin dan ook een bedreiging vormt voor de hogere functionarissen in het team.
 • De voorzitter / coördinator bezit veel kwaliteiten die een weerspiegeling vinden in andere teamrollen; hij moet daarom bereid zijn die rol of rollen te spelen die bijdragen tot de meest efficiënte teamprestatie.
 • Het kan gebeuren dat hij moet switchen tussen het oppakken van zijn leidende rol en het maskeren van zijn talenten, afhankelijk van de mogelijkheden en de situatie.
 • Hij moet, ondanks zijn sterke ego, weten welke rol hij moet spelen en wanneer.

 

Andere teamrollen:

Teamrol Belbin Bedrijfsman / Organisator

Teamrol Belbin Brononderzoeker

Teamrol Belbin Plant
Teamrol Belbin Monitor
Teamrol Belbin Vormer

Teamrol Belbin Zorgdrager

Teamrol Belbin Groepswerker

Teamrol Belbin Specialist

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op