bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrol Belbin Brononderzoeker  Teamrollen Belbin de Brononderzoeker

                         "Verstandig, behoedzaam en kritisch"

 

 

 

 

De Belbin teamrol Brononderzoeker (BO)

Uitspraak van iemand met de teamrol Brononderzoeker: 

"Als ik mezelf zou moeten omschrijven dan is dat energiek, gezellig, spontaan, druk en snel afgeleid. Ik ben een makkelijke prater. Ik probeer mijn contacten op alle mogelijke manieren te onderhouden en dat betekend ook dat ik veel contact heb met anderen. Ik vind het prettig om met anderen in een team te werken en nieuwe ideeën op te doen. Dat ik vaak te optimistisch klopt wel denk ik. Het komt meestal wel goed denk ik dan maar."

 

 

Mensgerichte rol

De Brononderzoeker valt onder de groep Mensen en is een mensgerichte rol. Tot deze groep horen ook de Groepswerker en de Voorzitter. De mensgerichte teamrollen bepalen het succes van de samenwerking. Een team zal alleen succesvol zijn als ze samenwerkt. De Brononderzoeker is daarbij de extraverte vernieuwer binnen de organisatie.

meer over de mensgerichte rollen

 

Eigenschappen

 • Hij is een extraverte en innemende persoon, hartelijk, joviaal, en altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen.
 • Een nieuwsgierige verkenner, die gemakkelijk contacten legt en over talloze relaties schijnt te beschikken.
 • Door zijn veelzijdige en beweeglijke belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, ofschoon hij eerder een attente samenvoeger is dan een echte verzinner van ideeën.
 • Hij is gericht op brainstorming, op vernieuwing en ontwikkeling, en hij houdt van improviseren.
 • Speels, steels, positief en enthousiast, is hij een permanente bron van informatie en ideeën.
 • Al heeft hij wel eens de neiging, om dingen net zo gemakkelijk te laten vallen als hij ze heeft opgepikt met als mogelijk gevolg, dat hij lang niet altijd afmaakt wat hij begint.

 

Te vermijden gedrag

 • overenthousiasme
 • een te grote afleidbaarheid; het telkens opgaan in allerlei verleidelijk interessante en irrelevante zaken
 • teveel verslappen als de druk op het werk afneemt of de prikkel van het nieuw zijn afneemt
 • nonchalance met betrekking tot details die niet direct zijn hart hebben.

 

In een team

 • Van Brononderzoekers zijn dikwijls zeer succesvol, vooral in managementgames waarin het accent ligt op snelle actie en onderhandeling.
 • Hoewel ze zich nauwelijks lijken voor te bereiden (ze zien wel wat ze tegenkomen), werken ze zich door hun losheid, hun vlotheid, hun opmerkingsgave en hun tegenwoordigheid van geest spelenderwijs naar en winnende positie.
 • Ook onderling kunnen ze het vaak goed met elkaar vinden.
 • Hun vergaderingen zijn natuurlijke brainstormingsessies.
 • Ze zijn coöperatief en plooibaar, en de chaos die ze tentoonspreiden is bedrieglijk.
 • Het doorborduren op elkaars ideeën leidt vaak tot nieuwe voorstellen waar niemand alleen op was gekomen.
 • Als dergelijke teams falen, komt dat door een snel optredende staat van euforie of verveeldheid.
 • Het gevoel dat de dingen ze gemakkelijk afgaan, maakt dat ze zaken gaan vergeten, vooral waar het een doelmatige uitvoering betreft.

 

Teamrol

 • De BO is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de groep.
 • Hij kan verbindingen leggen, gebieden exploreren en onderhandelingen voeren.
 • Zijn pragmatisme en tegenwoordigheid van geest ontdekt hij waar de kansen liggen, en hij weet ze te grijpen.
 • Drukte en afwisseling zijn voor een BO essentieel.
 • Wordt hij onvoldoende gestimuleerd door zijn omgeving, bijvoorbeeld in een eenmans-functie, dan raakt hij al snel verveeld en ineffectief.

 

Doel

Het onderzoeken van externe mogelijkheden en het leggen van contacten die bruikbaar zijn voor het team.


Te ontwikkelen werkwijzen

 • Een goed gebruik maken van zijn vermogen goed en gemakkelijk met mensen overweg te kunnen, zodat het aantal contacten en nuttige relaties van het team worden uitgebreid.
 • Zijn belangstelling voor nieuwe ideeën en werkwijzen gebruiken om mogelijkheden te onderzoeken die buiten de directe werkomgeving liggen, en deze naar het team toe introduceren.
 • Zijn rol als contactpersoon met buitenstaanders ontwikkelen; op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het werk van het team.
 • Assisteren in het handhaven van het groepsmoreel en het aanmoedigen van zijn teamleden om gebruik te maken van hun talenten, vooral in tijden van crisis en pressie.

 

Valkuilen

 • Over-enthousiasme.
 • Een te grote afleidbaarheid; het telkens opgaan in allerlei verleidelijk-interessante, maar voor het team irrelevante zaken.
 • Teveel verslappen als de druk op het werk (of de prikkel van het nieuw zijn) afneemt.
 • Nonchalance met betrekking tot details of zaken die niet direct zijn hart hebben.

 

Aanvullende opmerkingen

 • De Brononderzoeker als leidinggevende dient een grote mate van zelfdiscipline op te brengen.
 • Het kost hem moeite zijn aandacht te blijven bepalen bij wat er zich in de groep afspeelt.
 • Anderzijds bezitten BO de natuurlijke gave om ontdekkingen te doen, ook als het gaat om kwaliteiten van mensen; en ze weten daar goed en handig gebruik van te maken.
 • Ze hebben een sterke en natuurlijke drang tot experimenteren en vernieuwing, en hebben dus soms stevig tegenspel nodig om zich tot de doelstellingen van het team te kunnen blijven bekennen

 

Andere teamrollen:

Teamrol Belbin Bedrijfsman / Organisator
Teamrol Belbin Plant
Teamrol Belbin Monitor
Teamrol Belbin Vormer
Teamrol Belbin Voorzitter / Coördinator

Teamrol Belbin Zorgdrager
Teamrol Belbin Groepswerker

Teamrol Belbin Specialist

 

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op