bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrol Belbin Monitor  Teamrollen Belbin de Monitor

                 "Nadenker en doordenker"

 

 

 

 

De Belbin teamrol Monitor (MO)

Uitspraak van de Monitor: 

"Ik zou mezelf omschrijven als iemand die rustig kan kijken naar wat anderen doen. Ik wil altijd alles weten en als ik iets uitpuzzel, dan sluit ik niks uit. Ik ben allergisch voor mensen die niet vrijuit durven denken. Ik kan nogal kritisch zijn, dwarsliggen en ik ben niet makkelijk te overtuigen. Ik neem niet snel iets voor waar aan, totdat ik het allemaal zelf uitgezocht heb en voor mezelf zeker weet."

 

Denkgerichte rol  

De Monitor valt onder de groep Denkers en is een denkgerichte rol. Tot deze groep horen ook de Specialist en de Plant. De denkgerichte teamrollen leggen de basis voor de strategie en het ontwerp van de organisatie en haar producten. De Monitor is daarbij de bedachtzame nadenker en doordenker binnen de organisatie.

meer over de denkgerichte rollen

 

Eigenschappen

 • De Monitor is de bedachtzame nadenker en doordenker, wiens bijdrage ligt in objectieve, weloverwogen probleemanalyse.
 • De MO wil “het waarom” weten, wil onderzoeken en begrijpen.
 • Hij ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie.
 • De MO zoekt naar inzicht en overzicht en houdt ervan om te beschouwen, te beschrijven en te verklaren.
 • Door zijn kritische zin lijkt de MO koel en afstandelijk.
 • Hij is verstandig en voorzichtig, laat zich graag alles uitleggen.
 • En hij legt ook zelf graag alles uit, met als gevolg dat hij er lang over kan doen voor hij een beslissing neemt.
 • Maar al kan hij soms nauwelijks ophouden met wegen en overwegen, zijn oordeel is zelden onjuist.

 

Te vermijden gedrag

 • overkritisch zijn, nieuwe nog onrijpe ideeën bij voorbaat diskwalificeren
 • wedijveren
 • de besluitvorming deprimeren

 

In een team

 • Van Monitoren maken een kalme en bezonnen indruk.
 • Minzaam gebogen, doorgaans door iedereen getipt als potentiële winnaars omwille van hun intelligentie, vormen ze een accuraat beeld van wat er aan de hand is.
 • Tot enige snelle of doeltreffende actie komen ze echter niet.
 • Zeker als de situatie agressiever wordt, de onderhandelingen feller en harder, haken ze als team af.
 • Op enkele uitzonderingen na, waarin het team zich verloor in hevige en ongezouten kritiek, accepteren ze hun verlies gelaten, welwillend zelfs, en begrijpend.
 • Het feit dat ze snappen waarom de zaken misgaan lijkt belangrijker dàt het misgaat.
 • En meestal hebben de MO’s er een passende en leerzame uitleg bij.

 

Teamrol

 • Als het aankomt op het analyseren van problemen en op het evalueren van ideeën en suggesties, is de MO van grote waarde.
 • Zijn kritische instelling en doordachtzaamheid heeft menig team behoed voor het nemen van onjuiste en al te vlotte beslissingen.
 • Goed in het aanduiden en afwegen van voors en tegens van een voorstel, kan de MO op belangrijke strategische posten belanden, vooral daar waar men zich voor de kleinste misstap moet behoeden.

 

Doel

 • Het analyseren van ideeën en voorstellen, binnen zowel als buiten het team en het evalueren van hun bruikbaarheid en praktische betekenis in termen van doelstellingen van het team.

 

Te ontwikkelen werkwijze

 • Zijn kritische zin op een constructieve manier gebruiken ten behoeve van het team.
 • Een juist evenwicht vinden tussen een experimenterende aanpak en een kritische beschouwing.
 • Een krachtige, maar tactvolle opstelling waar het team misstappen dreigt te ondernemen en het kiezen van het juiste moment daarvoor.
 • Ontwikkelen van een nauwe werkrelatie met de Plant in het team, zo er een is.

 

Valkuilen

 • Over-kritisch zijn; nieuwe, nog onrijpe ideeën bij voorbaat diskwalificeren.
 • Wedijveren; intelligent, maar halsstarrig in debat treden met andere Monitoren en met Planten.
 • De besluitvorming deprimeren; steeds nieuwe problemen aangeven en oplossingen veroordelen.

 

Aanvullende opmerkingen

 • Een succesrijke Monitor paart sterk kritisch denken aan persoonlijke eigenschappen als eerlijkheid, praktische zin en plooibaarheid.
 • Als de Monitor ook teamleider is, moet hij er in het bijzonder voor zorgen dat hij andere teamleden niet overheerst en hun mond snoert.
 • Waar het dan met name om gaat, is de kunst zijn eigen kwaliteiten bij de anderen aan te boren en aan hen over te dragen.
 • In een mindere positie staat de Monitor voor het probleem zijn mening duidelijk genoeg te poneren zonder als een bedreiging voor zijn collega’s over te komen.
 • Wanneer hij ervoor zorgt niet te kritisch te zijn, kunnen zijn ervaringen hem zeer van pas komen, als hij verder opklimt in de hiërarchie.

 

Andere teamrollen:

Teamrol Belbin Bedrijfsman / Organisator

Teamrol Belbin Brononderzoeker
Teamrol Belbin Plant
Teamrol Belbin Vormer
Teamrol Belbin Voorzitter / Coördinator

Teamrol Belbin Zorgdrager

Teamrol Belbin Groepswerker

Teamrol Belbin Specialist

 

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op