bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrol Belbin Plant  Teamrollen Belbin de Plant

          "Vernieuwer en verzinner"

 

 

 

 

De Belbin teamrol Plant (PL)

Uitspraak van de Plant: 

"Al van jongs af aan komt ik vaak met oplossingen waar anderen simpelweg niet op komen. Mijn hoofd zit altijd vol ideeën. Vaak ben ik in staan om 'out of the box' te denken en met oplossingen te komen waar anderen niet aan denken. Soms betrap ik mezelf erop dat ik de ideeën van een ander afwijs omdat ik ze veel slechter vind dan de mijne. Dat doe ik niet altijd even subtiel en dan kan ik fel worden."

 

Denkgerichte rol  

De Plant valt onder de groep Denkers en is een denkgerichte rol. Tot deze groep horen ook de Monitor en de Specialist. De denkgerichte teamrollen leggen de basis voor de strategie en het ontwerp van de organisatie en haar producten. De Plant is daarbij een creatief denker en de vernieuwer en de verzinner binnen de organisatie

meer over de denkgerichte rollen

 

Eigenschappen

 • De Plant is de vernieuwer en de verzinner.
 • Is een creatief denker, wiens ideeën en alternatieven zich onderscheiden door originaliteit en verbeeldingskracht.
 • Hij zoekt ruimte om te kunnen fantaseren, om strategieën en scenario’s voor de toekomst te ontwerpen, en om telkens weer verrassende, nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden.
 • De Plant is introvert en eigenzinnig.
 • Hij verkiest eigen oplossingen en werkt het liefst op enige afstand van het team.
 • Hij stopt veel energie in zijn scheppingen en verliest wel eens de realiteit uit het oog, waardoor zijn ideeën als zonderling, radicaal of onpraktisch kunnen overkomen.
 • De Plant is gevoelig voor waardering en kritiek.
 • Er is soms een aparte gebruiksaanwijzing nodig om dit talent in een team tot bloei te krijgen.

 

Te vermijden gedrag

 • zijn capaciteiten willen tonen op teveel of zelfverzonnen terreinen
 • beledigd in zijn schulp kruipen als zijn ideeën kritisch bekeken worden
 • zich afgeremd voelen om met ideeën voor de dag te komen, met name in een groep extraverte dominante anderen.

 

In een team

 • Van Planten functioneren zelden goed.
 • Veel tijd gaat verloren in argumentatie en debat.
 • Praktische bezwaren worden gemakkelijk over het hoofd gezien
 • Een belangrijk knelpunt in groepjes van PL is het aanvaarden van leiderschap, dat immers ongeveer synoniem is aan het hebben van de beste en slimste ideeën.
 • Ze maken dan ook een anarchistische indruk waarin alleen onderlinge genegenheid enige orde mag scheppen.
 • Veelzeggend is, dat het samenvoegen van de meest creatieve individuen zelden tot een creatief team leidt.
 • Effectiever is het om één Plant op te nemen in een gevarieerd team, met een leider die in staat is de inbreng van de Plant te koppelen aan de praktische zin en organisatietalent van de overige teamleden.

 

Teamrol

 • Een Plant kan een voortdurende bron van inspiratie zijn.
 • Hij genereert ideeën en alternatieven, en verzint mogelijke oplossingen voor complexe problemen; probleemanalyse.
 • Hij brengt visie en dromen.
 • Een PL is vooral van belang in de beginfase van een project of als schepper van een nieuw produkt.
 • Maar ook als (intern of extern) adviseur komt hij goed tot zijn recht.
 • Dikwijls is één PL in een team voldoende.
 • Als er meer zijn, bestaat de kans dat alle energie opgaat in het bestrijden van elkaars denkbeelden.

 

Doel

 • Het zijn de voornaamste bron van vernieuwingen en ideeën in het team.

 

Te ontwikkelen werkwijzen

 • Zijn aandacht bundelen op basis-strategieën en op hoofdzaken.
 • Lateraal denken: het formuleren van nieuwe ideeën die relevant zijn met betrekking tot de doeleinden van het team.
 • Zoeken naar openingen bij problemen waarvoor de groep zich reeds geruime tijd gesteld ziet.
 • “Timen” van zijn bijdrage; dus het inbrengen van zijn voorstellen op het juiste moment, zodat ze verwelkomd kunnen worden.

 

Valkuilen

 • Zijn capaciteiten willen tonen op teveel of zelfverzonnen terreinen; de creatieve inspanningen sluiten dan niet meer aan bij de behoeften van het team.
 • Beledigend in de schulp kruipen als ideeën kritisch bekeken worden.
 • Zich afgeremd voelen om met ideeën voor de dag te komen, met name in een groep extraverte en dominante karaktertypes.

 

Aanvullende opmerkingen

 • De Plant in een leidinggevende functie moet een aanzienlijke zelfdiscipline opbrengen en bereid zijn te luisteren naar de commentaren van het team op zijn voorstellen, vooral naar die van de Monitor (MO).
 • Aan de andere kant moet hij zorgen dat de spanning, die het in bedwang houden van het team met zich meebrengt, zijn creatieve inbreng niet onderdrukt.
 • Hij zal zijn vindingrijkheid nodig hebben om beide rollen met succes te combineren.
 • In een minder vooraanstaande rol kan de Plant erop hopen te worden gebruikt als bron van ideeën.
 • Maar als dat geen effect sorteert, moet hij zijn energie en talenten gebruiken om zichzelf aan te bieden als iemand tot wie men zich wendt voor ideeën, oplossingen en verassend nieuwe gezichtspunten.

 

Andere teamrollen:

Teamrol Belbin Bedrijfsman / Organisator

Teamrol Belbin Brononderzoeker
Teamrol Belbin Monitor
Teamrol Belbin Vormer
Teamrol Belbin Voorzitter / Coördinator

Teamrol Belbin Zorgdrager

Teamrol Belbin Groepswerker

Teamrol Belbin Specialist

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op