bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrol Belbin Specialist  Teamrollen Belbin de Specialist 

          "Waar een probleem is, is een oplossing"

               

 

 

De Belbin teamrol Specialist (SP)

Uitspraak van de Specialist:

"Ik kan goed alleen zijn en werk daarom graag liever alleen dan samen in een groep. Zo kan ik zelf bepalen waar ik mee bezig ga en in welke volgorde en op welke tijden. Ik werk soms op tijden dat anderen vrij zijn en ik wil soms heel lang met iets doorgaan als het me interesseert. Ik hou van het technisch bezig zijn, veel werken met cijfers en berekeningen, problemen ontrafelen en uitspitten, dat soort dingen. Allemaal wel vaak op de techniek gericht."

 

Denkgerichte rol  

De specialist valt onder de groep Denkers en is een denkgerichte rol. Tot deze groep horen ook de Monitor en de Plant. De denkgerichte teamrollen leggen de basis voor de strategie en het ontwerp van de organisatie en haar producten. De Specialist is daarbij de inhoudelijke vakman binnen de organisatie.

meer over de denkgerichte rollen

 

Eigenschappen

 • De Specialist blijft graag binnen de grenzen van zijn eigen vak, en toont vaak weinig interesse in andere specialismen.
 • De Specialist vindt het fijn om met één ding tegelijk  bezig te zijn.
 • De Specialist gaat van uit zijn vakgebied de relatie aan met anderen, en is de echte expert.
 • De Specialist is de toegewijde vakman. Zijn bijdrage ligt vooral in zijn gespecialiseerde kennis en zijn technische vaardigheden.
 • De Specialist is een standvastige en stille en solist. Hij legt zijn prioriteiten op het vasthouden van professionele normen en en warden en het zal zijn specifieke vakgebied verdedigen als dat nodig is.

 

Te vermijden gedrag

 • defensiviteit, prat gaan op zijn expertrol waardoor hij de meer creatieve en vormgevende kwaliteiten in een team frustreert
 • “splendid isolation”, zich alleen mengen in het gesprek als zijn deskundigheid aan de orde is. waardoor de betrokkenheid naar het team als geheel verdwijnt.

 

Te vermijden gedrag

 • gaan jagen op besluiten, het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming
 • procedurele starheid, vasthouden aan het ‘‘besluit is besluit”, met name als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen
 • vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.

 

In een team

 • De Specialist zal de onderlinge contacten beperken tot het hoogst noodzakelijke contact.
 • Specialisten behandelen elkaar met respect en zullen elkaar ontzien.
 • Een goede Voorzitter of een Groepswerker zou nog voor enige samenwerking kunnen zorgen al zal die behoefte niet snel uit het team zelf komen.
 • Samenwerken in een team van specialisten is bijna niet mogelijk.
 • Specialisten hebben de neiging om op zichzelf te blijven, hun eigen specialistische weg te gaan

 

Teamrol 

 • Hij voegt een deskundig invalshoeken toe en vertaalt algemene termen in vaktechnische. Gebruikt vaak vakjargon.
 • De Specialist zal snel de positie innemen van de expert. Hij laat duidelijk van zich horen als het gaat of om het handhaven van professionele normen en waarden en bijvoorbeeld bij productontwikkeling.
 • Buiten zijn rol als expert moet het team vaak geen extra verwachtingen hebben.

 

Valkuilen

 • Hij praat gaan op het gebied van zijn expertise. Hij kan hierdoor meer creatieve mensen met vormgevende kwaliteiten in het team frustreren.
 • Zijn betrokkenheid bij het team, de teamleden en de doelen is vaak laag omdat hij zich alleen mengt in het gesprek als zijn deskundigheid aan de orde is.

  

Andere teamrollen:

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op