bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrol Belbin Zorgdrager  Teamrollen Belbin de Zorgdrager

                        "Bewaakt de kwaliteit"

 

 

 

 

De Belbin teamrol Zorgdrager (ZD)

Uitspraak van de Zorgdrager:

"Ik erg perfectionistisch, ik wil ook alles wat ik doe goed doen. Ik ga tevreden naar huis als ik weet dat alles wat ik gedaan heb goed is. Ik wil vaak de dingen zelf doen, zodat ik zeker weet dat het goed is gebeurd. Ik laat het dan ook te weinig los en vertrouw er vaak niet op dat anderen het net zo en net zo goed doen als ik. Daardoor kom ik soms erg bezorgd overkomen. Ik maak me druk over van alles en ben ook een echte piekeraar. Dit gebeurt me wanneer ik niet zeker ben, er nieuwe uitdagingen of veranderingen zijn en ik bang ben om te falen of het niet goed te doen. Ik doe het namelijk graag goed en probeer falen koste wat kost te voorkomen. Daarom ook geef ik niet graag iets uit handen en wil ik het allemaal zelf doen. Ik ben dus een echte perfectionist." 

 

Doegerichte rol

De Zorgdrager valt onder de groep Doeners en is een doegerichte rol. Tot deze groep horen ook de Vormer en de Bedrijfsman. De doegerichte teamrollen zorgen ervoor dat de doelen daadwerkelijk gehaald worden. De Zorgdrager heeft daarbij een sterk zintuig voor gevaar plus een grote zorg naar mensen.

Meer over doelgerichte rollen

 

Eigenschappen

 • Hij controleert vaak of alles in orde is.
 • Hij is degene die de kwaliteit bewaakt.
 • Hij hanteert straffe normen en is vaak weinig toeschietelijk tegenover mensen die wat laks of meer losjes zijn.
 • Het talent van de Zorgdrager is dat hij zich voortdurend zorgen maakt over dingen die mis kunnen gaan.
 • Een sterk zintuig voor gevaar plus een grote zorg naar mensen en zaken.
 • Hij maakt zich zorgen dat zaken over het hoofd worden gezien.
 • Hij is tegelijkertijd sterk gericht op eenheid.
 • Zijn stress gaat soms ten koste van lichamelijke ongemakken.
 • Heeft een hang naar perfectie en detail.
 • De Zorgdrager toetst voortdurend op zijn gevoel of alles nog klopt.
 • Hij tobt veel en kan moeilijk iets aan anderen overlaten.

 

Te vermijden gedrag

 • het onnodig benadrukken van details
 • het ontmoedigen van het team
 • intolerantie ten opzichte van mensen met een oppervlakkige of avontuurlijke houding

 

In een team

 • Deze teams boeken wel eens succes, maar zijn kwetsbaar.
 • Als het resultaat tegenzit kunnen Zorgdragers zorgelijk worden en elkaar ontmoedigen.
 • Zorgdragers werken met grote nauwkeurigheid en vasthoudendheid aan gemaakte afspraken.
 • Ze verzetten zich vaak hevig tegen plotselinge veranderingen
 • Ze verliezen het overzicht en verzanden vaak in de details.

 

Teamrol

 • De Zorgdrager voelt goed aan wat urgent is.
 • Veiligheid en kwaliteit zijn bij de Zorgdrager in goede handen.
 • De Zorgdrager is noodzakelijk in het team als het gaat om taken die een hoge concentratie en grote nauwkeurigheid vereisen.
 • Achter de schermen zorgt hij dat alles tot in detail is uitgewerkt, voorbereid is en volgens plan en afgesproken procedure verloopt. 

 

Doel

 • Ervoor zorgen dat de inspanningen van het team geperfectioneerd worden en dat er niets over het hoofd wordt gezien.

 

Te ontwikkelen werkwijzen

 • Continu nastreven van de kwaliteit van alle werkzaamheden van het team
 • Een grote attente waakzaamheid en - waar nodig - hulp.
 • Een waakzaam oog houden op het optreden van fouten, weglatingen of overtredingen.
 • Zoeken naar bedreigingen voor het eindresultaat.
 • Kiezen van een werkgebied waarin controlerende werkzaamheden belangrijk zijn.
 • Actief zoeken zijn naar delen van het werk die een meer dan normale aandacht vragen.

 

Valkuilen

 • Ontmoedigen van de voortgang van het team door zijn sterke zorgen.
 • Ten koste van het algemeen overzicht, benadrukken van onnodige details. 
 • Intolerant naar mensen met een oppervlakkige of lossere houding.

 

Zorgdrager als Leidinggevende

 • De Zorgdrager als leidinggevende onderscheidt zich door zijn vasthouden en een gevoel van gejaagdheid bij de teamleden; lang niet alle teamleden zullen zich daar even goed bij voelen.
 • De Zorgdrager moet als leidinggevende een stijl te ontwikkelen waarbij hij kan schakelen tussen het loslaten en overlaten van dingen en het duidelijk sturen, als dingen goed moeten en afgewerkt kunnen worden. 
 • In het Leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard zal de zorgdragen, ook in situaties waar hij meer kan loslaten en een Begeleidende stijl zou moeten toepassen (S3 Coaching en S4 Delegeren), toch geneigd zijn vaker een meer Sturende stijl te laten zijn (S1 Instructie en S2 Begeleiding).

 

Andere teamrollen:

Teamrol Belbin Bedrijfsman / Organisator
Teamrol Belbin Brononderzoeker
Teamrol Belbin Plant
Teamrol Belbin Monitor
Teamrol Belbin Vormer
Teamrol Belbin Voorzitter / Co├Ârdinator
Teamrol Belbin Groepswerker

Teamrol Belbin Specialist

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op